Trailerservice

Vi erbjuder service och reparationer av alla typer av efterfordon inom hela landet på marknaden och har ett stort lager av reservdelar.

Trailerservice

Vår mobila service i landet är världsledande, 99% av all service utförs ute på fält dygnet runt alla dagar på året.

Det finns trailer service för varje problem

Som ledande inom service av tunga fordon förstår vi de förutsättningar som råder i transportbranschen helt och fullt. Vi vet exakt hur mycket ett oplanerat stopp kan kosta. Inte bara i pengar, utan även i fråga om kundernas förtroende. Vi är världsledande inom trailerservice med vår starka organisation och dygnet runt service inom landet.

TRAILER SERVICE för släp­for­don

Underhåll och reparation av axlar, nav och hjul, bromsar och tryckluftssystem, ramar, elsystem och allmän tillsyn.

TRAILER SERVICE för bak­ga­vel­lyf­tar

Underhåll och reparation av bakgavellyft, inklusive cylindrar och manövreringsenhet.

TRAILER SERVICE för hydraulik

Underhåll och reparation av lastskiftare, tipputrustning, hydraulpumpar, tankar, cylindrar och slangar.

För­bruk­nings­va­ror

Nödvändiga verkstadsartiklar som handverktyg, säkerhetsutrustning, absorptionsmedel och kemikalier.

Kontakta oss vi kommer till dig inte du till oss !

Success Trading Scandinavia AB
Faktorvägen 17R
434 37 Kungsbacka

+46 0300 – 286 88
support@sts-service.nu